Konkurssi on aikakauden loppu

  • tehnyt
Konkurssi voi viedä omaisuuden

Konkurssin iskiessä, yrityksen toiminta loppuu. Tilanne on tämä pääosin silloin, kun liiketoiminta ei ole ollut kannattavaa ja viivan alle ei jää riittävästi rahaa. Konkurssi ei ole rangaistus, vaikka yrittäjästä se siltä varmasti tuntuukin.

Konkurssiin voidaan asettaa

Että yritys voitaisiin asettaa konkurssiin, sen tulee olla konkurssikelpoinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä on luonnollinen henkilö tai yritys. Valtio esimerkiksi ei ole konkurssikelpoinen. Edellytyksenä konkurssiin asettamiselle on myös se, että velallinen on maksukyvytön velkoihinsa nähden. Tällöin velallinen ei ole kykenevä suoriutumaan veloistaan.

Maksukyvyttömyys voidaan todistaa esimerkiksi tuloksettomalla ulosotolla tai julkisella lakkauttamisella. Myös konkurssiuhkaisen maksukehotuksen maksamatta jättäminen voidaan tulkita todisteena maksukyvyttömyydestä. Konkurssiin yritys asetetaan joko velallisen itsensä toimesta tai velkojan hakemuksen johdosta.