Siirry suoraan sisältöön

Yritysmuodot

Millaisia ovat eri yritysmuodot?

Esittelyssä yritysmuodot - Kuinka valita se juuri oikea

Vaihtoehtoja yritysmuodoksi on useita. Näitä ovat esimerkiksi avoin yhtiö, osakeyhtiö sekä toiminimi. Valinta ei sinällään ole vaikea, kun listaa tavoitteensa ja sen, mitä on alkamassa yrittämään. Jos on tarkoituksena tehdä itsenäisesti töitä omasta autotallista, on toiminimi se mitä todennäköisin valinta kun taas suuremmat haaveet ja tavoitteet lähtökohtaisesti ajavat osakeyhtiön suuntaan. Ammattilaisia kannattaa käyttää apuna, jos epäilyttää kuinka kannattaisi toimia. Suurin osa Suomen yrityksistä on joko toiminimiä tai osakeyhtiöitä mutta kyllä muitakin käytetään tarpeen vaatiessa ja sen ollessa järkevää. Yritysmuodon valintaan kannattaa käyttää aikaa, sillä se vaikuttaa muun muassa verotukseen.

Osakeyhtiö työllistää mahdollisesti myös omistajansa ja yrittäjä nostaa siitä palkkaa kuin normaalistakin työpaikasta. Tämä on myös kaikista yleisin yritysmuodoista. Muut yritysmuodot eivät anna yhtä paljon mahdollisuuksia esimerkiksi verotuksen suunnitteluun.

Yritysmuodot Tarpeen Mukaan

Miten toiminimi ja osakeyhtiö eroavat toisistaan?

Ensimmäiset eroavaisuudet löytyvät heti perustamiskuluista. Siinä missä toiminimiyrittäjä voi selvitä kympeillä, osakeyhtiöyrittäjä maksaa useamman sata euroa. Myös kirjanpidossa on eroa, toiminimen kanssa riittää yhdenkertainen kirjanpito ja osakeyhtiössä taas vaaditaan kahdenkertainen. Osakas voi nostaa rahaa osakeyhtiöstä palkan lisäksi myös osinkoina.

Suomessa on noin 200 000 yksityistä elinkeinonharjoittajaa, eli toiminimiyrittäjää. Tässä yritysmuodossa yrittäjä vastaa itse omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksensä veloista kun osakeyhtiössä tämä rajautuu sijoitettuun pääomaan. Tämä luo turvaa, mikäli kyseessä on isot summat. Toiminimen kanssa on pidettävä huoli, etteivät omat ja yrityksen varat sekoitu keskenään ja kaikista nostoista sekä kuluista on löydyttävä tositteet kirjanpitoon.

Yritysmuodot Tarpeen Mukaan

Kommandiittiyhtiöön vaaditaan vähintään kaksi henkilöä

Kommandiittiyhtiö on kolmanneksi eniten käytössä oleva yritysmuoto. Tämä mahdollistaa sen, että toinen henkilö pyörittää yritystä ja toinen sijoittaa rahaa toimintaan. Sijoittaja on tällöin äänetön yhtiömies. Sijoitukselle ei ole määritelty minimisummaa. Hän luonnollisesti odottaa saavansa sijoitukselleen tuottoa, joten yrityksen idean ja toiminnan tulee olla hyvällä mallilla.

Koska yrittäjyys Suomessa tarjoaa monia vaihtoehtoja, onkin hyvä että erot yritysmuotojen välillä ovat selkeitä. Avoin yhtiö on melko samanlainen kuin kommandiittiyhtiökin ja se on hyvin usein perheyritys. Tämä vaatii luottamusta, sillä yhtiömiehillä on oikeus tehdä päätöksiä, sitoviakin, toisiltaan kysymättä. Tätä oikeutta on mahdollista myös rajoittaa yhtiösopimuksella. Rahaa voidaan nostaa toiminimen tavoin yksityisottoina tai osakeyhtiön tavoin nostaa palkkana.

Lukijoidemme ajatuksia yritysmuodoista

Yritysmuodot tarpeen mukaan

Yritysmuodot joustavat, jos tulee hetki, että tarvitseekin vaihtaa toiseen. Esimerkiksi toiminimen voi niin sanotusti korottaa miksi tahansa muuksi jolloin joutuu vaihtamaan y-tunnuksen toiseen. Muita yritysmuotoja ei voida vaihtaa toiminimeksi vaan sen tarpeen iskiessä kannattaa vain perustaa uusi. Suomen yritykset ovat kantava voimavara kunnille. On aina hyvä, kun työllistytään ja työllistetään, yritysmuodosta riippumatta. Tärkeintä on se, että uskaltaa yrittää ja luottaa omiin kykyihinsä.

Avoin yhtiö on yritys, jota ei kannata perustaa aivan kenen kanssa tahansa. Osuuskunta taas on yhteisöllinen muoto yrittää, sillä siihen voi liittyä mukaan oikeastaan kuka tahansa. Ja myös erota niin halutessaan. Osuuskunnassa jäsen vastaa velvoitteista vain oman sijoituksensa verran. Usein tämä perustetaan siksi, että jäsenet voivat laskuttaa projekteista. Tämä on yritysmuodoista se kaikista harvinaisin muoto.