Sastamalan päihdeklinikkatoimi

  • Osoite: ONKINIEMENKATU 18 38200 SASTAMALA
  • Y-tunnus: 0200924-4
  • Puh: 010 8373900
  • Kotisivut: toimipaikka.a-klinikka.fi/sastamala
  • Sähköposti: n/a

Sastamalan päihdeklinikkatoimi

Päihdeklinikka (A-klinikka, perustettu vuonna 1982) on avohoitoyksikkö, josta voi hakea apua päihderiippuvuuksiin. Päihdeklinikan tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja sekä edistämään päihderiippuvuuksista kärsivien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja elämän hallintaa.

Ajanvaraus ja neuvonta, Ma 9-12 ja 14-18 Ti-pe 9-15, Päivystysvastaanotto ma ja pe klo 10.00 – 11.30

Päiväkeskus ja päihteetön päivätoiminta tarjoavat mahdollisuuden viettää aikaa selvin päin, osallistua yhteiseen tekemiseen ja yhdessäoloon. Toiminnan tavoitteena on kohentaa päivätoiminnan asiakkaiden elämänlaatua ja tukea kuntoutumista päihteettömään elämään.

Päihdeklinikkatoimella on nelipaikkainen miehille tarkoitettu asumispalveluyksikkö, yksi intervallipaikka päihdekuntoutusjakson tehostamiseksi sekä yksi tukiasunto Sastamalan kaupungin alueella. Tukiasumisen tavoitteena on tukea asukasta itsenäiseen asumiseen ja elämään.

Palvelut ovat asiakkaalle (lkm ajokortiseurannan lääkärinlausuntoa) maksuttomia.

PÄIVÄKESKUS-TUKIASUNNOT Asemakatu 9 38210 SASTAMALA

Puh. 010 8373 908 Avoinna ma-pe klo 7-14

PÄIHTEETÖN PÄIVÄ -toiminta Riissuontie 2 A 5 31900 PUNKALAIDUN

Päihdeklinikan palvelut – ajokorttiseurannat (lääkärinlausunto on maksullinen) – avokatkaisuhoito – eri terapiat (yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapiat) – huume- ja lääkeaineseulat – jatkohoitoon ohjaus – kotikäynnit – koulutus ja konsultaatio – lääkehoidon seurannat ja lääkejaot – lääkäripalvelut (psykiatria) – neuvonta – opioidiriippuvaisten psykososiaalinen kuntoutus – päihdearviot – työkyvynarviot

Päihdeklinikka tekee tarpeen mukaan yhteistyötä Päiväkeskuksen sekä muun yhteistyöverkoston kanssa.

Päiväkeskus-tukiasunnot ja päihteetön päivätoiminta Palvelut – ateriapalvelut – peseytymis- ja pyykinhuolto – omaehtoinen vapaa-ajan vietto – retket – ryhmät (aamuryhmä, sanomalehtiryhmä, ruokaryhmä, leivontaryhmä, peliryhmä, liikuntaryhmä) – viisipaikkainen miehille tarkoitettu asumispalveluyksikkö (Sastamala) – tukiasuntopalvelut

Henkilökunta avustaa asiakkaita erilaisissa virastoasioissa ja -käynneissä sekä tekee yhteistyötä tarpeen mukaan Päihdeklinikan sekä muun yhteistyöverkoston kanssa.