Siirry suoraan sisältöön

Kuinka monta yritystä Suomessa on

  • tehnyt
Kuinka monta yritystä Suomessa on riippuu hiukan laskutavasta.

Kun lasketaan määrää, että kuinka monta yritystä Suomessa on, voidaan saada kahdenlaisia vastauksia. Vuonna 2019 yritysrekisterin mukaan Suomessa oli kaikkiaan 292377 yritystä, mutta luku ei kerro kaikkea. Todellinen määrä on huomattavasti suurempi eli yli 369900 yritystä ja tässä luvussa ovat mukana myös metsä- ja kalatalouden yritykset. Valtaosa suomalaisista yrityksistä eli 93 prosenttia on niin kutsuttuja mikroyrityksiä eli käytännössä niissä työskentelee alle 10 henkilöä. Silti ne työllistävät kaikkiaan lähes 313100 henkeä.

Kuinka monta yritystä Suomessa on ja paljonko on suuria yrityksiä?

Suuria yrityksiä Suomessa on vain 0.2 prosenttia koko yrityskentästä. Niiden työllistävä vaikutus on kuitenkin melkoisen suuri, koska ne työllistävät yli puoli miljoonaa työntekijää. Se on yli 36 prosenttia kaikista suomalaisten yritysten työntekijöistä. Näiden lisäksi jopa 80 prosenttia yrityksistä raportoi työvoimapulasta ja akuutit rekrytointitarpeet ovat koko ajan lisääntyneet. Suurin ongelma onkin siinä, että yritykset eivät löydä osaavaa työvoimaa

Kaikki yritystoiminta on kuitenkin hyväksi maallemme ja Suomen yritykset kykenevät vastaamaan yhteiskunnan keskeisiin haasteisiin. Tärkein haaste on tarjota työpaikkoja ja sitä kautta kasvattaa kansantuloa. Myös Suomen kilpailukyky paranee työllisyyden ansiosta. Usein on myös esitetty kysymys siitä, miten ulkomaalaisomistus on vaikuttanut yritysten tuottavuuteen tai työllisyyteen? Sitä on tutkittu ja voidaan todeta, että vienti ei näissä tilanteissa ole juurikaan kasvanut eikä myöskään henkilöstömäärät.

Millaisia ovat yrityskaupat

Vuosittain tehdään satoja yrityskauppoja ja niissä reilussa neljäsosassa tulee omistajaksi ulkomainen taho. Se herättää ymmärrettävästi huolta, koska silloin pelätään toimintojen siirtymistä ulkomaille ja sehän taas tarkoittaa työllisyyden vähenemistä Suomessa. Usein myös odotetaan, että vienti lisääntyisi, koska ulkomaisilla yrityksillä voi olla jopa huomattavasti paremmat kanavat ulkomailla kuin vastaavalla suomalaisella yrityksellä. Mutta usein on huomattu myös se, että vienti ei ole lisääntynyt eikä yritys ole kyennyt muutenkaan kasvamaan.

Avainsanat: