Siirry suoraan sisältöön

Mitä on puhdastilasiivous?

  • tehnyt
Puhdastilojen siivous vaatii tarkkuutta.

Puhdastilasiivous on tarkkuutta vaativaa ja onkin sanottu, että näiden tilojen suurin saastuttaja on ihminen itse. Näissä tiloissa puhtaanapito asettaa hyvin tarkat vaatimukset puhdistustuotteille sekä puhtaanapitäjille. Puhdastila on sellainen tila, jossa on pyrittävä pitämään sekä luonnolliset että luonnottomat hiukkaset täysin minimissään. Esimerkiksi lääketeollisuudessa on huolehdittava siitä, että ei-toivottu orgaaninen materiaali ei leviä. Elektroniikkateollisuudessa puolestaan tärkeämpää on partikkelittomuus. Tilojen puhtaanapitäjän onkin ensisijaisesti huolehdittava siitä, että pukeutuminen on asianmukaista.

Puhdastilasiivous ja siivousvälineet

Puhtaanapitäjän mukana ei tiloihin saa mennä lisää likaa. Se pyritään minimoimaan sillä, että pukeutuminen on asianmukaista ja että tuotteet sekä välineet viedään tilaan hyvin kontrolloidusti. Pukeutuminen ohjeistetaan aina tapauskohtaisesti ja sen sujumista on kontrolloitava sivelynäytteillä. Sillä varmistetaan, ettei pukeutuja saastuta suojavaatteiden pintoja pukiessaan niitä päällensä. Suojavaatteet suojaavat sekä tilaa että puhtaanapitäjää.

Pesuaineiden valinnassa on oltava tarkkana, että ne sopivat puhdastilaan sen tarpeiden mukaisesti. Sen lisäksi, että aineet sopivat tilaan, on myös muistettava, että niiden vaikutusaikoja noudatetaan. Tilasta onkin tarkoin selvitettävä se, minkä tyyppistä likaa ja mikrobeja siellä on. Puhdastilassa hankaaminen ja lämmön muuttaminen ei ole mahdollista. AAR-Palvelut Oy keskittyy erikoispesuihin, toimistosiivouksiin ja ravintolasiivouksiin, joten puhdastilasiivous ei ole heidän alaansa.

Siivoustekniikan rooli

Puhdastilojen siivous vaatii juuri oikeanlaisen tekniikan ja se tulee tarkkaan ohjeistaa. Huonolla siivoustekniikalla edes parhaimmat siivousaineet eivät pelasta tilannetta. Siivoustekniikkaan liittyy kaksi asiaa. Toinen on se, miten siivous tehdään ja toinen on käytettävät siivousmateriaalit. Liinojen ja moppien on oltava partikkelivapaita ja tietyissä tapauksissa materiaalien pitää olla steriilejä. Niiden on myös kestettävä hyvin pesuaineita, joita puhdastilojen siivoamisessa käytetään.

Avainsanat: