Rakennusalan yrittäjäksi

  • tehnyt
Rakennusalan yrittäjiä töissä

Monet rakennusalalla työskentelevät ammattilaiset haaveilevat oman yrityksen perustamisesta. Rakennusalalla yrittäjänä toimiminen voi esimerkiksi antaa vapauksia monen asian suhteen. Niitä ovat esimerkiksi työajat, hinnat ja tarkka työnkuva. Yrittäjänä toimiminen tuo kuitenkin mukanaan myös paljon vastuuta ja rakennusala on Suomessa melko kovan kilpailun alla.  

Rakennusalan yrittäjäksi ryhtyvän on hankittava mahdollisimman paljon tietoa alalla yrittäjänä toimimisesta ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Esimerkiksi asiakaskunnasta, liiketoimintasuunnitelmasta, rahoituksesta, alasta ja yrittäjänä toimimisesta ylipäätään täytyy ottaa huolellisesti selvää ennen päätöstä yrityksen perustamisesta. Muuten oman yrityksen tarina voi jäädä lyhyeksi. 

Yhtiömuotoa kannattaa harkita myös tarkasti. Moni yksin yrityksen perustaja aloittaa joko ammatinharjoittajana toiminimen kautta tai kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjyys onkin helppo valinta varsinkin silloin, jos toiminta on vielä pienimuotoista, eikä tarvita suuria investointeja. Kevytyrittäjä ei tarvitse Y-tunnusta, vaan hän voi tehdä töitä esimerkiksi valmiin laskutuspalvelun kautta, joka hoitaa kaikki paperityöt kevytyrittäjän puolesta.  

Yhtiökumppaneita haluaville tai laajempaa toimintaa suunnitteleville on tarjolla muitakin vaihtoehtoja. Toiminnan laajuuden lisäksi esimerkiksi yrityksen rahoituksen tarve vaikuttaa siihen millainen yritysmuodon kannattaa olla. Osa yrittäjistä voi tarvita suuriakin hankintoja, kuten työauton tai toimitilat, yritystä perustaessa. 

Rakennusala ja käänteinen ALV 

Rakennusalalle yrittäjäksi aikovan on otettava selvää yritysasioiden lisäksi myös rakennusalan käytännöistä. Yksi näistä on käänteinen ALV. Rakennusalalla on käytössä käänteinen ALV-velvollisuus, jolla pyritään vaikuttamaan alan harmaaseen talouteen. Se tarkoittaa, että rakennusalalla pääurakoitsija maksaa veron, kun sen yleensä maksaa lopulta kuluttaja.  

Oman laskutuksensa hoitavan yrittäjän on huolehdittava itse veroista. Rakennusalan yrittäjiksi aikovien kannattaakin osallistua erityiselle kurssille, jotta yrityksen taloushallinnon hoitaminen sujuu jatkossa oikein ja helposti. Laskutuksen ja tilityksen voi siirtää myös laskutusfirman tai kirjanpitäjän hoidettavaksi, mutta se on aina yrittäjälle kalliimpi vaihtoehto. 

Rakennusalan yrittäjäksi vai työntekijäksi

Joissain tapauksissa työntekijänä toimiminen saattaa olla sittenkin parempi vaihtoehto kuin rakennusalan yrittäjäksi ryhtyminen. Etenkin silloin, jos töitä ei ole tarjolla tarpeeksi tai jos ei tiedä vielä tarpeeksi oman yrityksen perustamisesta. Työkokemusta voi kartuttaa toisen palveluksessa aina siihen saakka kunnes tuntee hetken olevan oikea oman yrityksen perustamiselle.

Yrittäjälle kertyy myös monenlaisia kuluja, jotka voivat vaikuttaa siihen kannattaako oman yrityksen perustaminen vai ei. Tällainen on esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutus. Se on kuitenkin monissa tapauksissa ainoa lakisääteinen, eli pakollinen yrittäjän vakuutus. Sen summa voi kuitenkin olla minimirajallekin arvioituna yli 1 400 euroa vuodessa. Toisaalta pienituloisimpien yrittäjien ei ole pakollista ottaa tätä vakuutusta.  

Yrittäjältä voidaan vaatia työnkuvasta riippuen myös muita pakollisia vakuutuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi mahdollisille työntekijöille otettavat vakuutukset. Lisäksi on olemassa vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten tapaturmavakuutus. Se on työntekijöille pakollinen, mutta itse yrittäjälle vapaaehtoinen. On siis tärkeää ottaa selvää kaikista vaadituista vakuutuksista hyvissä ajoin. 

Voi olla hyvä idea myös tutustua jo Suomessa toimivien ammattitaitoisten yritysten toimintaan ennen päätöstä oman yrityksen perustamisesta. Esimerkiksi Rakennusfirma Helsinki on hyvä esimerkki pääkaupunkialueella toimivasta ammattitaitoisesta ja monipuolisesta rakennusfirmasta. Firma tekee myös yhteistyötä muiden paikallisten rakentajien ja työmiesten kanssa.  

Mistä apua yrityksen perustamiseen

Rakennusala ja rakennusalan yrittäjäksi ryhtyminen vaativat paljon tiedon hankkimista ennen yrityksen perustamista. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Esimerkiksi TE-toimisto antaa neuvoja ja tukea yrittäjäksi aikoville neuvontapalveluidensa kautta. TE-toimisto järjestää myös valmiita kursseja, jotka on tarkoitettu yrittäjäksi aikoville tai haluaville. TE-toimisto tarjoaa apua myös starttirahan suhteen, joka on monelle rakennusalalle aikovalle tärkeä tuki.

Kannattaa miettiä myös onko oma ammattitaito vaativalla rakennusalalla tarpeeksi hyvä oman yrityksen perustamiselle. Useat ihmiset haluavat palkata rakennustöihin vain varmasti asianmukaisen koulutuksen saaneita ja kokeneita ammattilaisia. Joissain tapauksissa voikin olla parempi idea hankkia lisää koulutusta tai työkokemusta toisen palveluksessa ennen oman ensimmäisen yrityksen perustamista. Toisaalta se on hyvin tilannekohtainen asia.