Starttiraha auttaa yrityksen käyntiin

  • tehnyt
Starttiraha Auttaa Yrityksen Käyntiin

Starttiraha hakemus kannattaa tehdä oikeastaan aina kun yritystä ollaan aloittamassa. Sen tekeminen maksaa vain vaivaa ja voi toisaalta tuottaa hyvän tuen yrityksen alkumatkalle. Starttiraha on henkilökohtainen tuki yrittäjälle ja sen tarkoitus on madaltaa kynnystä yrittäjäksi alkamisessa. Tuki tulee kuitenkin hakea ennen yrityksen perustamista. Jo toiminnassa olevalle yritykselle sitä ei myönnetä lainkaan joten tässä kohdassa ennakointi on pakollista.

Starttiraha turvaa taloutta alussa, sillä yleensä yritys aluksi ei juurikaan tuota ja laskut on kuitenkin maksettava ja hyvä on myös ruokaa pitää kaapissa tarjolla. Saadakseen starttirahan, on yrittämisen oltava päätoimista.

Minustako yrittäjä?

Niin pienet kuin suuretkin Suomen yritykset ovat hyviä työllistämään. Jos töitä ei muuten meinaa löytyä, on hyvä vaihtoehto työllistää itse itsensä suoraan. Tällöin saa päättää itse asioistaan mutta toisaalta myös joutuu kantamaan vastuun kaikesta. Starttiraha hakemusta tehdessä ehtii vielä mietiskellä, mihin on rupeamassa.

Starttiraha voidaan myöntää kuitenkin jos on toiminut sivutoimisena yrittäjänä jo aiemmin ja on siirtymässä päätoimiseksi. Tämä on siis henkilökohtainen, eli jos yritystä pyöritetään vaikka jonkun kanssa yhdessä, voivat kumpikin hakea omaa starttirahaa. Rahan määrä on päivärahan suuruinen ja se myönnetään aina aluksi kuudeksi kuukaudeksi. Tähän voi hakea myöhemmin jatkoa.

Maksatushakemus

Starttiraha on haettava joka kuussa erikseen ja siihen on listattava päivät, jolloin yrittäjä on työskennellyt yrityksessä. Ensimmäisen kerran maksatushakemukseen tulee liittää mukaan tarvittavat liitteet, jotka ovat:

  • Muutosverokortti etuutta varten
  • Kaupparekisteri-ilmoituksesta kopio
  • Todistus ennakkoperinterintärekisteristä, jos kaupparekisteri-ilmoitusta ei ole velvoitettu tekemään.
  • Kopio yhtiösopimuksesta, mikäli kyseessä on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
  • Kopio perustamiskirjasta ja yhtiöjärjestyksestä mikäli kyseessä on osakeyhtiö

Miten starttirahaa haetaan?

Starttiraha hakemus kannattaa tehdä yhdessä ammattilaisten kanssa. He osaavat muotoilla hakemuksen oikein. TE-toimistosta saa apua myös ja he osaavat ohjata eteenpäin. Keskusteluissa on hyvä tuoda julki, liiketoiminnan idea sekä omat vahvuudet yrittämiseen kuin myös tuen tarve. TE-toimisto ottaa huomioon myös mahdollisen kilpailutilanteen kunnassa päätöksiä tehdessään.

Starttiraha hakemus tehdään nykyään sähköisenä TE-palveluiden verkkopalvelussa. Toki mahdollista on myös lähettää paperiversio, mikäli sähköiseen ei ole mahdollisuutta. Liitteeksi tarvitaan myös verovelkatodistus, jonka voi tilata verottajan OmaVero palvelun kautta helposti. Hakemus kannattaa tehdä todella huolellisesti ja ajan kanssa, jotta se menisi kerralla läpi ja pääsisi etenemään yrityksensä perustamisen kanssa.