Yrittäjän työttömyysturva

  • tehnyt
Yrittäjä täyttämässä papereita

Yrittäjän työttömyysturva askarruttaa monia yritystoiminnan aloittajia. Usein kuulee sanottavan, että yrittäjät tippuvat perinteisen sosiaaliturvan ulkopuolelle, mutta onko asia todellakin näin. On toki totta, että päätoimisena yrittäjänä työskennellessä ei ole oikeutettu työmarkkinatukeen tai ansiosidonnaiseen päivärahaan. Päätoimisella yrittäjyydellä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa kokoaikaisen työn vastaanottaminen on mahdotonta yrittämisen takia. Tuolloin ihminen katsotaan yrittäjäksi, eikä oikeutta työttömyysrahaan ole.

Milloin yrittäjän työttömyysturva on mahdollinen?

Yrittäjä saa toki työttömyysturvaa heti sen jälkeen, kun yrittäminen on katsottu loppuneen. Yritystoiminnan lopettaminen katsotaan tapahtuneen silloin, kun tuotannollinen toiminta on lopetettu, eikä yrittäjä maksa enää YEL-vakuutusta. Tämän lisäksi TE-toimisto tarkistaa, että sen määrittämät työssäoloehdot täyttyvät. Kun nämä kaikki ovat kunnossa, yrittäjän on mahdollista saada valtion ja liittojen tarjoamaa työttömyysturvaa.

Suomen yritykset maksavat suuren määrän veroja ja muita maksuja, joilla hoidetaan yrittäjien työttömyyskorvauksia. Korvaukset vaihtelevat tilanteen mukaan ja riippuu paljon siitä, mihin kukin yrittäjä on oikeutettu. KELA:n maksama peruspäiväraha on suuruudeltaan noin 33 euroa. Toinen vaihtoehto on saada työmarkkinatukea, joka on määrältään saman verran kuin peruspäiväraha.

Yrittäjän kannattaa huolehti taloudellisesta turvasta

Jokaisen yrittäjän tulee kantaa vastuunsa työttömäksi jäämisestä itse. Paras tapa tähän on säästää rahaa silloin, kun yrityksellä menee hyvin. Yrittäminen on huomattavasti mukavampaa silloin, kun talous on turvattu. Siksi ei kannata tuhlata yrittämisestä saatuja rahoja holtittomasti, vaan rakentaa itselle varma tulevaisuus. Jos yrityksen toiminta on päättymässä, kannattaa olla ajoissa yhteydessä TE-keskukseen.

Avainsanat: